شرکت‌های معتمد مالیاتی در سامانه مودیان و نقش این شرکت‌ها

شرکت‌های معتمد مالیاتی در سامانه مودیان نقش مهمی در ارائه خدمات مالیاتی به مودیان دارند. این شرکت‌ها مجوزهای لازم برای صدور، جمع‌آوری، نگهداری فاکتورها، ارسال صورتحساب فروش و ارائه همه خدمات به سازمان امور مالیاتی کشور را دارند.

شرکت های معتمد مالیاتی بر دو نوع تقسیم بندی می شوند:
شرکت‌های معتمد مالیاتی نوع اول، اغلب در زمینه‌های صدور، جمع‌آوری، نگهداری فاکتورها، ارسال صورتحساب فروش فعالیت دارند و به طور کلی برای ارائه تمام خدمات به سازمان امور مالیاتی کشور مجوز دارند. همچنین باید بدانید که شرکت‌های معتمد نوع اول توانایی نظارت بر عملکرد مودیان و ارائه خدمات به خود را نیز دارند.

شرکت‌های معتمد مالیاتی نوع دوم، وظیفه آموزش موارد و قوانین مالیاتی و کار با سامانه مودیان به مودی مالیاتی را دارند. به چنین شرکت‌هایی مجوز نظارت داده نمی‌شود و تنها می‌توانند در راستای آموزش و مشاوره به مودیان کمک کنند.

نقش شرکت‌های معتمد مالیاتی در سامانه مودیان شامل موارد زیر است:
ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مودیان
نظارت بر عملکرد مودیان و ارائه خدمات به خود
ثبت و ارسال صورت حساب‌های الکترونیکی و یا ثبت نام در سامانه
در کل، شرکت‌های معتمد مالیاتی در سامانه مودیان نقش مهمی در ارائه خدمات مالیاتی به مودیان دارند و می‌توانند با ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های مورد نیاز به مودیان‌ برای مسائل فنی و غیرمالیاتی، به بهبود عملکرد آن‌ها کمک کنند.


خدمات شرکت‌های معتمد مالیاتی:

  • صدور، دریافت و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی
  • ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان
  • ارائه راهنمایی و آموزش به مودیان در خصوص آشنایی کامل با امور مالیاتی
  • پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان
  • ارائه مشاوره فنی مالیاتی و غیرمالیاتی به مودی
  • استعلامگیری‌های مربوطه
  • آموزش تکالیف مالیاتی به مودیان، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند

نرم‌افزارهای واسط سامانه مودیان:

برای ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مودیان مالیاتی کشور لازم است تا مودی مالیاتی صورتحساب های خود را از طریق یکی از نرم افزارهای معتبر فعال در این حوزه ارسال کند. در نتیجه در سامانه مودیان مالیاتی، شرکت‌های واسطی نیز وجود دارند که با ارائه نرم‌افزارهای واسط و آموزش‌های لازم به مودیان، آن‌ها را در ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی و اظهارنامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور یاری می‌کنند. در واقع شرکت‌هایی معتمد صورتحساب‌ها و سایر اسناد مالیاتی مودیان را از طریق این نرم‌افزارها به سامانه مودیان مالیاتی ارسال می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.