برچسب: دریافت توکن

استاندارد

توکن سامانه مودیان چیست و آن را چگونه دریافت کنیم؟

توکن سامانه مودیان برای امضا دیجیتال فاکتورها و ارسال آن­‌ها به سامانه مودیان مورد استفاده قرار می­‌گیرد.