نویسنده: علیرضا روشن پور

استاندارد

مزایای استفاده از نرم افزار واسط مودیان برای ارسال صورتحساب به سامانه مودیان

در دنیای امروز، استفاده از فناوری‌های روز به منظور بهبود و تسهیل فرآیندهای مختلف کسب و کارها امری ضروری است. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، نرم افزارهای واسط مودیان مالیاتی می‌باشد.

استاندارد

توکن سامانه مودیان چیست و آن را چگونه دریافت کنیم؟

توکن سامانه مودیان برای امضا دیجیتال فاکتورها و ارسال آن­‌ها به سامانه مودیان مورد استفاده قرار می­‌گیرد.

استاندارد

صدور و ثبت فاکتور فروش در سامانه مودیان

با استفاده از نرم‌افزارهای واسط سامانه مودیان، می‌توانید ثبت فاکتور فروش، ارسال اظهارنامه مالیاتی و دیگر امور مالیاتی خود را به راحتی مدیریت کنید.

استاندارد

سامانه مودیان و نحوه‌ی کار با کارپوشه آن

سامانه مودیان مالیاتی یک سامانه آنلاین است که جهت جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مالیاتی مودیان ایجاد شده است.

استاندارد

شرکت‌های معتمد مالیاتی در سامانه مودیان و نقش این شرکت‌ها

شرکت‌های معتمد مالیاتی به منظور صدور، جمع‌آوری، نگهداری فاکتورها، ارسال صورتحساب فروش به سامانه مودیان و ارائه همه خدمات مالی و مالیاتی بوجود آمده است.